En bil är ett fordon som kan röra sig på land för egen motor. De första bilarna uppfanns redan på 1800-talet, men det var först på 1900-talet som bilarna gick från att vara uppfinningar i enskilda rika personers ägo, till att bli ett fortskaffningsmedel som hade betydelse för samhället. De första bilarna var ångdrivna vagnar, och uppfanns redan 1769 av Joseph Cugnot. Själva ordet för bil är en förkortning av automobil, som i sin tur kommer från latinets auto som betyder själv, och mobile som betyder röra sig.

Bilar har varit starkt bidragande i framväxten av det moderna samhället. Tack vara att individer kan röra sig oberoende av varandra, minskar behövet av central planering, folk kan helt enkelt planera sina liv helt själva. Dessutom är de till stor fördel vid olyckor och brottslighet, vem kan tänka sig att polisen skulle ta sig fram till fots eller på cykel? Tack vare lastbilar kan varutransporter smidigt nå sina mål och individer försörjas med varor.

Många tror att det vore möligt att avskaffa bilen som fortskaffningsmedel och enbart förlita sig på tåg, men det skulle kraftigt minska samhällets produktivitet. Många transporter består bara av enstaka personer eller varor som går till udda ställen, och dessa skulle helt behöva ställas in om bilen inte fanns.

Dessutom skulle många som utövar en sport vara tvungna att sluta med den . Ridhus, skidbackar och fotbollsplaner ligger sällan nära en tågstation, och för föräldrar skulle det bli omöjligt att hjälpa barnen att ta sig till fritidsaktiviteter.

Kort sagt, tack vare den fantastiska uppfinningen bilen har vårt samhälle utvecklats med en fantastisk frihet för individen, som har alla möjligheter till ett självständigt liv!

Inga kommentarer
by arvid