Länge trodde folk att elbilar var ett slags jippo och att de inte skulle vara framtidens bilar, men i takt med att oljereserverna minskar och miljömedvetandet ökar, har elbilar kommit att bli allt mer populära. En elbil är en bil som drivs av el och det finns flera fördelar med det. De blir inte lika tunga som vanliga bilar, och de kan har separata motorer på varje hjul. Bilen blir enklare att konstruera, och lättare dessutom. Elnätet är utbyggt över hela Sverige, och därför finns tillgång till energi utan stora kostnader. Dessutom kan man producera el i Sverige, till skillnad från olja som inte utvinns här. Elbilar släpper inte ut avgaser och är därför extra fördelaktiga i städer där det annars kan bli ett stort problem med luftföroreningar. De är också tysta. Det sista kan vara både en fördel och en nackdel, det är bra att slippa motorbullret, men å andra sidan kan olyckor öka när man inte hör när bilarna kommer. Det råder idag en del kontrovers kring om elbilar verkligen är miljövänliga sett över hela deras livstid, en del anser att produktionen av elbilens batterier kräver så mycket resurser att totalen över hela livstiden blir negativ.

Inga kommentarer
by arvid