Det finns många fördelar med en elbil, men än så länge en del nackdelar. Här kommer en genomgång över vilka saker som talar emot, och vilka saker som talar för att din nästa bil ska vara just en elbil.

En titt på fördelarna med elbil

En av de stora fördelarna många glömmer är att en elbil låter mindre. Trafikbuller är ett större problem än många tror i de täta städerna. De nya elbilarna har ett artificiellt ljud som ändå låter exempelvis fotgängare höra när en elbil kommer. En elbil drivs av el, vilken till skillnad från bensin faktiskt finns överallt. Överallt ser man motorvärmarstolpar med en sladd till elbilar. Det finns laddstationer lite överallt, och många stormarknader har parkeringsplatser där man enkelt laddar sina elbilar. Dessutom är en elbil billigare i drift och enklare att underhålla. Det är fler delar som ska underhållas i en bensindriven bil. Detta är förstås en bra ekonomisk fördel. Sedan kommer vi till den kanske största fördelen för den enskilda konsumenten, nämligen priset för att köra en elbil. Detta är förstås beroende på inköpspriset men redan nu finns billiga elbilar när man letar bilar till salu online, som verkligen ger valuta för pengarna. En elbil drar ungefär en till två kronor per mil. Detta kan jämföras med en bensindriven bil, som hamnar på omkring 10 kronor per mil. Sammanfattning av elbilens fördelar:

  • Bidrar inte till trafikbullret.
  • Elen som driver elbilar finns i praktiken överallt.
  • Elbilar är enklare att underhålla jämfört med exempelvis bensindrivna bilar.
  • Kostnaden för att köra om kring är betydligt lägre än hos andra biltyper.

En titt på nackdelen med elbilen

En av de större nackdelarna som brukar lyftas fram är elbilens begränsade räckvidd. Det kan ställa till problem om man ska åka på en långresa och inte har tillräckligt med laddstationer längs vägen. Utvecklingen av elbilar gör dock att dessa räckvidder hela tiden ökar. Ska man idag köpa en elbil som klarar 50 mil, kommer kostnaden vara väldigt hög i inköpspris. Det är idag ännu inte så lätt att hitta ställen där det går att snabbladda sin elbil. Det är inte alltid man vill åka till en stormarknad som erbjuder detta. Bor man på landet kan det vara svårt att hitta en laddstation då man beger sig iväg på en bilresa. Priset på en ny elbil är givetvis också en stor nackdel. Många konsumenter har helt enkelt inte råd att köpa en elbil. Man kan tänka sig att priset på nya elbilar kommer gå ned sett över en längre tid, men än så länge kan detta avskräcka många nya köpare. Här kommer en sammanfattning av nackdelar med en elbil:

  • Elbilar har idag en begränsad räckvidd för de flesta. Detta kan ställa till stora bekymmer om man vill åka på lite längre bilresor.
  • Det finns i Sverige inte särskilt många stationer för snabbladdning, om man ser till hela landet. Dessa blir allt fler, men beroende på var man bor kan det vara begränsande.
  • En ny elbil kostar betydligt mer än andra biltyper. Långt ifrån alla har råd att köpa exempelvis en Tesla.
Inga kommentarer
by arvid