Att krocka med en bil innebär stor skaderisk för en vuxen människa, och den risken mångdubblas när det handlar om ett litet barn eller en bebis, eftersom deras kroppar är mer ömtåliga. Därför är det mycket viktigt att man iakttar alla säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga när man ska köra bil med ett barn som passagerare.

Små barn, det vill säga barn under fyra år, sitter till exempel säkrast i en bakåtvänd bilbarnstol. Du hittar flera stolar som lever upp till säkerhetskraven hos Big Baby. När ett barn sitter i en bilbarnstol som är bakåtvänd absorberas de största krafterna från en kollision av stolen, vilket skyddar barnets huvud och nacke.

Något som är ytterst viktigt att tänka på om man placerar bilbarnstolen i det främre passagerarsätet i bilen är dock att man måste koppla ur krockkudden, om sådan finns. Om en krockkudde utlöses när man har en bakåtvänd bilbarnstol i sätet kan kraften vara livsfarlig för barnet. Vill man vara säker på att krockkudden är urkopplad eller borttagen helt ska man ta bilen till en auktoriserad märkesverkstad. Först när barnet är runt 140 centimeter långt är det säkert att låta dem sitta i framsätet med aktiverad krockkudde. Sidokrockkuddar går däremot bra att använda även när barnet sitter i bakåtvänd bilbarnstol.

Även när barnen sitter i baksätet behövs dock särskilda säkerhetsanordningar för att barnen ska vara skyddade vid en kollision. Alla barn som är kortare än 135 centimeter ska till exempel använda bältesstol eller bälteskudde (och innan dess bilbarnstol) – detta är fastställt i regler som började gälla i januari 2007. Det rekommenderas att dessa anordningar används ända tills barnet är 10-12 år gammalt.

För de allra minsta bebisarna finns en skyddsanordning som kallas babyskydd. Det liknar en liten korg, som både fungerar som bäranordning och som skydd i bilen för bebisen. Babyskydd finns i tre olika varianter: en som fästs med hjälp av bilens trepunktsbälte, en som har en bas som monteras med isofixfästen och en som kan fästas med båda metoderna. Fördelen med att använda isofix är att man inte riskerar att fästa babyskyddet på fel sätt i bilen, vilket kan hända med bälten. Även babyskydd ska monteras bakåtvänt i bilen.

Inga kommentarer
by arvid