Idag finns ett antal olika drivmedel att välja bland när du köper bil. Det kan vara svårt att veta vilket som är bäst ur ekonomisk och miljösynpunkt. Därför följer här en liten utläggning om fördelar och nackdelar med drivmedlen Etanol, Bensin och diesel. Många av oss har nog lärt oss en del om detta någonstans på en Körskola för ett tag sen, men det kan vara värt att fräscha upp.

 

Det största och än så länge mest använda drivmedlet är bensin. Den består av olika kolväten, framför allt alkaner och utvinns huvudsakligen ur råolja eller naturgas. Här har vi den första nackdelen med bensin. Den utvinns ur en så kallad ändlig källa, det vill säga att den förr eller senare inte kommer att kunna tillverkas längre på grund av att oljan eller naturgasen tar slut. Den bensin som säljs i Sverige idag innehåller därför 10 % etanol, just för att jordens resurser ska kunna räcka lite längre. För det andra är bensin dålig för den globala miljön på grund av de höga utsläppen koldioxid, som bland annat bidrar till försurning av världshaven och ökning av växthuseffekten.

 

Dieseln är sett ur ett koldioxidperspektiv lite bättre. En dieselbil släpper ut ungefär 30 % mindre koldioxid i genomsnitt jämfört med en bensinbil. Dieselbilarna har dock ett annat problem. De släpper ut ganska stora mängder kväveoxider. Kväveoxider påverkar den lokala miljön och många dieselbilar gör att andelen kväveoxider i luften i till exempel en stadsmiljö ökar. Att andas in kväveoxider är skadligt för oss människor och ökar bland annat risken för cancer signifikant. Dieselbilar har dock blivit bättre med åren och kraven och gränsvärdena blir strängare och strängare hela tiden. Detta gör att de nya dieselbilar inte är i närheten så skadliga för den lokala miljön som äldre.

 

Etanol är ett tredje alternativ som har blivit mer och mer populärt de senaste åren. Etanolen utvinns ur grödor som majs och sockerbetor och ger därför inget egentligt koldioxidavtryck. Det negativa med etanol är dock att den i nuläget inte kan användas i ren form. Den blandas ut med 15% bensin. Detta gör att etanolens energieffektivitet minskar det vill säga att det krävs mycket mer etanol för att driva bilen en viss sträcka än vad som skulle behövas om man kunde använda ren etanol.

Tittar man ur ett ekonomiskt perspektiv så har etanol tidigare varit dyrare. Men i och med att skatten på etanol togs bort för några år sedan är det nu ungefär lika dyrt att köra på bensin jämfört med etanol. Med tanke på att bensinskatten också ofta höjs kommer troligen etanol bli ett billigare drivmedel på lång sikt. Dieseln kostar i nuläget mer i Sverige än vad bensinen gör. Men en dieselmotor drar mindre vilket gör att det ungefär jämnar ut sig kostnadsmässigt.

Viktigt är dock att komma ihåg att själva bilen även spelar stor roll. En ny bil drar helt enkelt mindre bränsle och man ska inte alltid stirra sig blind på koldioxidutsläpp och literpriser.

Inga kommentarer
by arvid