Försäkrad om olyckan är framme ?Debatten om dieselbilens vara eller icke vara fortsätter i Sverige. För några år sedan klassades nya dieselbilar som miljöbilar, tack vare lägre koldioxid utsläpp och effektiva motorer. Nya dieselbilar var skattebefriade och sågs som en del av lösningen på växthuseffekten. När skandalen med utsläppsfusket avslöjades 2015 där den Tyska biltillverkaren Volkswagen hade manipulerat fordonen så att de kunde känna av att det var ett test och släppte då ut mindre mängd av skadliga partiklar än vid normal körning. Det är just utsläppen av de skadliga partiklarna och kväveoxid som gör dieselbilen olämplig i stadsmiljö.

 

Dieselbilen är både bra och dålig för miljön, fördelarna är lägre koldioxidutsläpp om man jämför med en bensinmotor. Dieselbilen är bra för den globala miljön med minskad uppvärmning och växthuseffekt. Klart värre är det med dieselbilar för den lokala miljön där partiklar av sot med rester från olja riskerar människors och djurs hälsa. Kväveoxidutsläppen orsakar smog och är giftiga och kan påverka lungor och luftvägar. Dock är dieselmotorn effektiv och pålitlig det påverkar såklart sådant som försäkringar och övriga omkostnader. Att äga en bil innebär inte bara frihet, utan är förknippat med kostnader inte bara reparationer och drivmedel, du måste ha en försäkring och betala fordonsskatt. Kostnaden kan bli avsevärt lägre om du väljer en ny miljövänlig bil.

Oavsett vilken bil och vilket drivmedel så är det en stor fördel att välja en energisnål bil. Att välja rätt däck har också stor betydelse, välj däck med ett så lågt rullmotstånd som möjligt det kan geCykelbanor blir allt vanligare stora besparingar i det långa loppet. En ytterligare aspekt på ekonomi och miljö är vilket behov av en egen bil som du har? Det kanske skulle fungera att dela för att sänka kostnaden ytterligare, ett bra alternativ är att gå med i en bilpool om du kör mellan 300-1000 mil per år. Kör du mindre än 200 mil per år kan hyrbil vara ett bra alternativ.

 

I Tyskland infördes de första körförbuden mot dieselbilar i bland annat i Hamburg som är först ut med att förbjuda trafik med dieselfordon som inte motsvarar avgasnormen Euro 6 på vissa vägavsnitt. Än så länge gäller det bara två korta vägsträckor den ena 600 meter lång och den andra ca 2 kilometer lång. Gränsvärdena av giftiga kväveoxider överskrids i fler än 70 Tyska städer så fler städer som inför de strängare kraven på dieselfordon är att vänta.

Inga kommentarer
by arvid